Wniosek o upadłość

Spóźnione zgłoszenie wniosku o upadłość

Jeśli wniosek o upadłość spółki z o. o. nie będzie zgłoszony w należytym terminie może się z tym wiązać pojawienie się bardzo licznych konsekwencji między innymi dla członków zarządu. Będzie się to bowiem wiązało między innymi zagrożeniem dla ich prywatnych majątkowych...

Zobacz

Kto powinien złożyć wniosek o upadłość?

Gdy zarząd spółki podejmuje decyzję o jej likwidacji, bardzo ważnym aspektem jest dostrzeżenie w odpowiednim czasie podstawy upadłości, bowiem od tej chwili, zadłużona spółka ma dwa tygodnie na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Idea upadłości ma za zadanie zabezpieczenie...

Zobacz

Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie...

Podstawą do ogłoszenia upadłości a jednocześnie przesłanką do tego, by zgłosić stosowny wniosek będzie niewypłacalność dłużnika. Dłużnik będzie określony jako jednostka niewypłacalna, jeśli nie będzie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych, które mają juć charakter...

Zobacz