Niewypłacalność

Ochrona współmałżonka członka zarządu niewypłacalnej...

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się być bezskuteczna, członek zarządu tejże spółki ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za jej zobowiązania (art. 299 § 1 ksh)...

Zobacz

Niewypłacalność spółki z ograniczoną...

W momencie, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się niewypłacalna to będzie zobowiązana do tego, by złożyć stosowny wniosek o ogłoszenie niewypłacalności. Stan niewypłacalności spółki to sytuacja, w której taka spółka nie będzie w stanie wykonywać swoich...

Zobacz

Konsekwencje zaniechania

W przypadku upadłości firmy prowadzone są czynności egzekucyjne, jednak jeśli zawodzą, konsekwencje bankructwa ponosi zarząd upadłej spółki. Jest to związane z art. 299 k.s.h., przypadek ma charakter subsydiarny, bowiem oddziałuje na nią brak możliwości poniesienia konsekwencji przez...

Zobacz