Upadłość

Upadłość likwidacyjna spółki z o.o. a...

W wielu przypadkach prowadzenie postępowania upadłościowego będzie związane z zakończeniem bytu prawnego spółki. Najczęściej niesie to również różne konsekwencje dla członków zarządu takich spółek. Niestety brak wiedzy prawnej prowadzi do sytuacji, w której członkowie takiego...

Zobacz

Podstawy ogłoszenia upadłości

Najważniejszą podstawą do tego, by ogłosić upadłość będzie niewypłacalność dłużnika. Ma ona miejsce wtedy, gdy nie będzie on w stanie spłacać swoich już wymagalnych zobowiązań, a więc takich których termin płatności minął. Przedsiębiorstwo może być także określone...

Zobacz

Dwie formy postępowania upadłościowego

W postępowaniu upadłościowym można łączyć likwidację majątku upadłego i zawarcie układu z wierzycielami. Zasadnicza różnica w przypadku tych postępowań będzie polegać na tym, że w przypadku upadłości, która będzie obejmować likwidację majątku przedsiębiorca będzie tracił...

Zobacz

Likwidacja zagrożonej spółki

Zasady postępowania w przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określa art. 272 Kodeksu spółek handlowych. Według wyżej wymienionego artykułu, rozwiązanie spółki jest następstwem przeprowadzenia likwidacji, wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego...

Zobacz

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Postępowanie upadłościowe to procedura, w ramach której ma dochodzić do wspólnego spłacania długów w ramach niewypłacalnych kontrahentów, którzy są przedsiębiorcami. W pewnych przypadkach takie postępowanie służy również interesom tych jednostek, które się niewypłacalne...

Zobacz

Spółka bez dochodu, likwidacja

Upadłość spółki z o.o. bez majątku, to sytuacja w której straciła ona możliwość regulowania wierzytelności zarówno wobec innych spółek prywatnych jak i instytucji państwowych (ZUS, Urząd Skarbowy itp.). W tego typu przypadkach, czynności muszą zostać podjęte przez zarząd i...

Zobacz